Atpakaļ Saturs Uz Priekšu

NAKTĪ UZ 1941. G. 14. JŪNIJU

      latviešu tauta līdz galam atskārta, kādam liktenim tā bija nolemta. Šai naktī tā pilnīgi ieraudzīja boļševisma īsto seju. Nesaudzējot ne bērnus, ne sievietes, ne sirmgalvjus, šai naktī padomju vara visā Latvijā apcietināja krietnāko latviešu ģimenes, nogādāja stacijās un aizrestotos lopu vagonos izsūtīja uz Padomju Savienību. Tādā kārtā šai vienā vienīgā naktī no latviešu tautas vidus tika izrauti 14.693 tās krietnākie deli un meitas.

Latviešu tauta iegāja sava pārbaudījuma un ciešanu smagākajā posmā

Telpa, no kuras tika izrauta un nezināmos moku ceļos aizvesta kāda latvieša ģimene.

          Bolševiku pamestajos archivos atrastā izsūtāmiem latviešiem domāto ešelonu savākšanas un iekraušanas (!) punktu schema Apzīmējumi: savākšanas punkti; iekraušanas punka. Burtiski rakstīts par iekraušanu, izsūtīto pārvadāšanai bija paredzēti lopu vagoni


53


VIENIGIE UZŅEMUMI, KAS LIECINA, KĀDOS APSTĀKĻOS AIZVEDA LATVIEUS: IZSŪTĪTO VILCIENOS OGRES STACIJĀ

Nelaimīgo piederīgie drūzmējās pie viena no vagoniem. Čekisti aizliedza tiem līdzpanemto pārtiku, dzeramo ūdeni un siltās drēbes nodot izsūtāmajiem.

Aizrestotos vagonos nelaimīgie bez pārtikas un ūdens bija spiesti pavadīt dienas un naktis tūkstošiem kilometru garajā ceļā

54


DURVIS SLĒGTAS

     Nelaimīgie vēl pēdējo reizi caur logu restēm skata dzimto zemi. Bruņotā čekistu sardze gādā par drošību... Kā gan varēja pretoties
sievietes, sirmgalvji? Kā boļševikiem varēja draudēt latviešu vīri, kuru vienīgais ierocis bija tikai viņu gars un apņēmība izturēt?

      Dzelzceļa malā atrastās, pa logiem izmestās izsūtīto liecības par savām moku gaitām: grāmata ar pašu rakstītām ziņām par apcietināto likteni, alumīnija krūzīte ar pēdējo vēlējumu:

SAULES MUŽU LATVIJAI!

55


 

Izsūtāmo ešelonu vagonu rindas Rēzeknes stacijā ceļā uz Padomju savienību

     Boļševiku pamestajos dokumentos atrastie materiāli deva norādījumus par vietām, uz kurām izsūtīja apcietinātos latviešus. Karte blakus rāda apgabalus, kuros bija nodomāts izsūtītos novietot. Nometināmo daudzums uzdots
nevis pēc cilvēku, bet vagonu skaita.

      Tie visai nedaudzie, kas vēl pēdējā mirklī uzzināja par boļševiku drausmīgo plānu, meklēja glābiņu bēguļošan

Kāds aizsargu virsnieks ar savu sievu. Pēc triju nedēļu bēguļošanas un slēpšanās mežos tie tikko vairs pazīstami.

56


 

57
Atpakaļ Saturs Uz Priekšu