Saturs Uz Priekšu

     

«Baigā gada» atkārtota izdošana ir ne vien slavējama un apsveicama, bet arī nepieciešama. «Baigais gads» latviešu tautas dzīvē saistās ar notikumiem, kuri nedrīkst būt apslēpti. «Baigais gads» ir pirmais un šobrīd vienīgais, 1940. gada notikumu dokumentējums, precīza tā laika liecība, bez jebkādas sasaistes ar pašreizējiem notikumiem Latvijā. Šo grāmatu nedrīkst uztvert kā aicinājumu uz kādu konkrētu rīcību vai nosodījumu kādai tautai. Tā ir vēstures atstāta liecība par tik maz dokumentāli attēlotiem 1940. gada notikumiem Latvijā. Tas ir traģisma pilns laika posms, un patieso vēstures notikumu sagrozīšana šodienas vajadzībām ir nepieļaujama.

Vēsturiskai, nerediģētai «Baigā gada» politiskai konjunktūrai nepieskaņotai atkārtotai publikācijai ir Dieva svētība, un nav nekāda pamata uzskatīt to par antisemītisku literatūru.

Mācītājs Kārlis Zuika, BD

2
Saturs Uz Priekšu