Atpakaļ Saturs Uz Priekšu

Biķerniekos atrakto līķu identificēšana

     Visā Rīgas tuvākā apkartnē bija atrodamas nošauto bedres. Ikvienā no tām atradās 10 — 30 līķu un vairāk. Biķerniekos atklāja jaunas kapenes, Dreiliņos vēl citas.

      Cik tādu brāļu kapu slēpa un vēl slēpj visa latviešu nelaimīgā, bargi piemeklētā zeme? Daudzu kapenēs atrasto vārdi nav zināmi, neskaitāmu citu likteniem nav iespējams izsekot vēl šodien.

Dreilinos atrakto upuru rinda

74


      Vācijas—Padomju Savienības karam sākoties, boļševiku terrors vēl pastiprinājās, noiedams līdz atklātai slepkavošanai. Baigais liktenis vissmagāk piemeklēja latviešu karavīrus: par politiski neuzticamiern uzskatītos atvalināja no dienesta. Karaspēks vienību novietojumu atstājot, ceļā tos nodevīgi ievilināja slazdos un apšāva.

Balvu pag. 1941. g. 29. junijā noslepkavotie Lapinš, kāds nezināms karavīrs un Pēteris Krauja
Litenes nometnes tuvumā atrastie nošautie karavīri. no kreisās: E. Vilkājs, J. Pinka, V Leja, V. Tumaševics A.. Tumaševics

75


     Pie nogalinātā skolnieka Gedimina Frankeviča atrastais izraksts no nāves sprieduma:

      «Frankeviča, Gedimina, Sigismunda dēla pastrādatiem noziegumiem pēc to smaguma un RSFSR sodu likuma kodeksa 19. —58. —9 pantu pamata piemērojams augstākais soda mērs — nošaušana, ar visu viņam personīgi piederīgās mantas konfiscēšanu.»

      Sis īsais teksts izdzēsa cilvēka dzīvību, atraujot tautai jaunu, zaļoksnēju zaru.

     Gedimina Franckeviča līķis stipri deformētā galva liecina, kādus pārbaudījumu ceļus nācās iziet latviešu moceklīem līdzī nāve atbrīvoja tos no ciešanām.

76
Atpakaļ Saturs Uz Priekšu