Atpakaļ Saturs Uz Priekšu

      Visi šie notikumi dabūja savus sedzējus. Nodibinājās jauna valdība, kādu Maskava gribēja. Pa kreisi: ministru prezidents prof. Kirchenšteins uzrunā pūli, tālāk ministri Pēteris Blaus un Jūlijs Lācis. Manifestanti prasīja un arī panāca Latvijas komunistu partijas legalizēšanu. Vidū: partijas vērīgā auss 1. sekretārs Kalnbērziņš-Zaķis, kas rūpīgi uzklausīja "tautas taisnīgās prasības" - patiesībā Maskavas pavēles.

KAS BIJA ŠĪ TAUTA? Plakātu valoda un prasību raksturs to skaidri liecina.

11


      Visu Maskavas nodomāto notikumu rīkotājs PSRS Tautas komisāru padomes priekšsēdētāja biedrs Višinskis (pa kreisi) "draudzīgi" apsveica manifestantus, izteikdams pārliecību, ka Padomju Savienības un Latvijas karogi nākotnē draudzīgi plīvos blakus. Šī nākotne atklāja, cik salti bija viņa meli un cik ciniski nodomi slēpās aiz tiem.

      21. jūnijā latviešu strādniekus un ierēdņus ar varu izdzina uz ielām "prieka manifestācijā", lai tie kopā ar žīdiem suminātu savus nākošos slepkavas. Padomju vara, reiz jau ņēmusi savā aizbildniecībā huliganisku pūli, no cietumiem izlaida arī par pretvalstisku darbību ieslodzītos. Jā, Latvijas valdībai nebija ienācis prātā, ka PSRS savu "prolatvisko polītiku" grib dibināt uz Latvijas valsts ienaidniekiem... Ar šo aktu sākās pirmās manifestācijas Rīgā, un no šī kodola vēlāk izveidojās padomju varas balsti.

Žīdu pūlis gaida izlaižam polītiskos ieslodzītos no Centrālcietuma Rīgā
Cietumnieku pirmais gājiens

12


Cietumnieki, žīdu pūļa un ar varu izdzīto manifestantu pavadīti, iznāca ielās.

Kāds cietumnieks uzrunā pūli manifestācijas laikā. Viņa seju apzīmogojis naids un iznīcināšanas kāre.

      Šai ziņā cietumnieki un žīdiskais pūlis sapratās; tie meklēja īstos draugus īstajā vietā, pulcēdamies pie Padomju Savienības sūtniecības Antonijas ielā, kur boļševiku vietējie algotņi pildīja Maskavas diktētos plānus. Plašajām tautas masām nebija ne jausmas par to raksturu. Daudzi pat domāja, ka boļševisms varbūt šais 23 gados būs mainījies uz labo pusi.

      Bet žīdi tam uzgavilēja (pa labi). Viņu "liesmainie sveicieni atbrīvotājiem"

KĻUVA SAPROTAMI TIKAI VĒLĀK

Aina pie Padomju Savienības sūtniecības Rīgā

13


      No Zviedrijas atgriezās izsūtītie vai izbēgušie pretvalstiskie boļševistiskie elementi. Velti pieminēt, ka to vairums bija žīdi (pa labi).

      Bijušos Spānijas pilsoņu kara sarkanās frontes brīvprātīgos cīnī tājus apsveica žīdu amatvīri (pa labi apakšā).

      Tai pašā laikā Sarkanarmijas karavīri rīkoja izrādes un priekšnesumus pilsētas dārzos un laukumos, rādīdami savu "kultūru" un novērsdami ļaužu uzmanību no posta ceļa, uz kura bija uzvesta latviešu tauta. Viss risa pēc plāna.

Satikās visi, kam rūpēja Latvijas valsts un tautas iznīcināšana, zemes nopostīšana un vērtību izputināšana.

14
Atpakaļ Saturs Uz Priekšu