Virsredaktors generalis M. PENIKIS

Redaktori : generalis ED. KALNINŠ, pulkvedis A. PLENSNERS,
pulkvedis A. KRIPENS, pulkvedis A. APSITS, kara vesturnieks
BERZINŠ, publicists A. KRODERS, rakstnieks LIGOTNU JEKABS
un rakstnieks A. GRINS

1938

S a t u r s.

1 . Valsts proklamēšanas un vispārēja stāvokļa raksturojums 1918. g. beigas

      Valsts proklamēšanas

2 . Rīgas krišana un Liepājas laikmets

      Rīgas krišana


3 . 16. aprīļa notikumi. „Saratova” laikmets

      Saratova" laikmets

Dienvidnieku Cīņas
Arvids Kripens

A. Kalpaka bataljona gaitas

      Kalpaka bataljona gaitas

      Atiešana no Jelgavas līdz Ventai un Lielauces kauja

      Skrundas kauja

      Kalpakieši Ventas krastos

      Marta uzbrukums

      Saldus ieņemšana

      Kalpaka bataljona izvirzīšanas

      Slēdziens.

B. Pulkveža Baloža brigāde un tas cīņas Lielupes krastos

      Brigādes nodibināšanas

      Bateru kauja

      Pulkveža Baloža brigādes stāvēšana

C. Bauskas bataljona cīņas

      Bauskas bataljona cīņas

D. Rīgas ieņemšana 22. maija

      Rīgas ieņemšana

E. Austrumu frontes nodibināšanas un izveidošanas.

      Austrumu frontes nodibināšanas un pirmās cīņas Latgale

      Austrumu frontes turpmāka izveidošanas

F. Ziemeļlatvijas karaspēka Cīņas

      Cīņas ar lieliniekiem

      Valmieras pulka pirmās kauju gaitas

      Ziemeļlatvijas pārvaldība un sabiedriska rosība

      Cīņas uz Melnupes krastiem

      Ziemeļlatvijas karaspēka tālāka izveidošanas

      Valmieras pulka uzvaras gājiens

G. Cīņas ar vāciešiem.

      Cēsu pulka izveidošanas un notikumi pirms kaujas pie Cēsīm 6. jūnija

      Pirmā Cēsu kauja 6. jūnija

      Cēsu kājnieku pulka tālāka izveidošana

      Cēsu kaujas no 19. līdz 23. jūnijam

      Cīņas 22. jūnija Gaujas labajā krasta

H. Juglas kaujas

      Juglas kaujas

      Strazdu muižas pamiers

      Ziemeļnieku ienākšana Rīga

I. Partizānu cīņas.
     
     
Partizānu cīņas

      Veckalniņa partizāni

      Augškurzemes partizāni

      Malienas partizāni

      Latgales partizāni