Novembra cinas

Daugavas kreisa krasta Jelgavas pulka 5 rotas turpinaja aizstavet savas 35 klm garas pozicijas un lai gan novembri stavoklis stipri pasliktinajas ar Daugavas aizsalšanu, tomer lielinieku izluku nodalas nekur pulka fronte nekadus panakumus neguva. Daugavas laba krasta Landesvera fronte dienas norisinajas energiska apšaudišanas, bet naktis izluku gajieni. Ienaidnieka visi uzbrukuma meginajumi tika atsisti. Landesvera vienibas šini menesi izdarija vairakus sekmigus izluku gajienus, bet seviški izdevigs un bagats ar trofejam bija Trieciena nodalas gajiens nakti uz 11. novembri, kad Nicgales rajona sanema 2 smagos lielgabalus, 3 ložmetejus, 125 gusteknus un 55 zirgus.

Ventspils pulka rajona norisinajas tikai nelielas izluku sadursmes.

Pulka fronte arkartigi palielinajas, jo 14. novembri vajadzeja nomainit ari Liepajas pulka I bataljonu lidz Trupiem, un bez, tam 5. rota atradas kadu laiku Jaunjelgavas rajona pie Lauces upes.

Liepajas pulka fronte sadursmes notika galvena karta II bataljona rajona, jo pulka I bataljons aizbrauca 15. novembri caur Madonu uz Krustpili, no kurienes izgaja uz Bausku cinities ar Bermonta spekiem. Ta ka pa kreisi Latgales partizanu pulka I bataljons ienema oktobra beigas Tilžas rajonu, tad ari Liepajas pulka II bataljona komandieris 1. novembri izvirzija savas 2 rotas linija Sala-Zasuli-Galvari. Tagad bija ertaka satiksme ar pulka parejam dalam pari Lubanas ezeram. 7. novembri ienaidnieks uzbruka Latgales partizanu pulka labam sparnam Tilžas rajona un meginaja atspiest ari 1. pulka II bataljonu. Sakuma tas guva dažus panakumus un Zasulu muiža uz laiku pargaja ienaidnieka rokas, bet 5. rota pretuzbrukuma muižu atkal atnema. No Lubanas ezera rietumu krasta 13. novembri Sala ieradis ari 8. rota. Tagad Lubanas ezera rietumu krasta palika vienigi 6. rota iecirkni no Trupiem lidz Sipiniem un talak lidz Aiviekstei 9. rota un pulka nelielais eskadrons. Nakti uz 15. novembri virsleitnants Helmanis ar 20 karaviriem Ivdinos sagustija 39 sarkanarmiešus, bet 22. novembri 7. rotas nodala Svetinos sanema 17 gusteknu.

Latgales partizanu pulka fronte novembra pirmas dienas mes guvam ieverojamus panakumus Vilakas rajona un Baltinavas virziena, kur vel sanema 4 ložmetejus un 125 gusteknus, starp tiem bija ari divi bataljonu komandieri. Sakot no 24. oktobra lidz 3. novembrim Latgales partizanu pulks bija sanemis jau 16 ložmetejus, 485 gusteknus un 6 lauka virtuves. Ienaidnieks, dabujis pravus pastiprinajumus, 5. un 6. novembri ar brunoto vilcienu palidzibu energiski uzbruka Vilakai un ta ka igauni saka atiet no Ostrovas, tad ari partizani 7. novembri atstaja Vilaku. Latgales partizanu pulks tagad apstajas linija Eglites-Tilža-Deniceva-Stampaki-Kuprava.

Lidz šim ienaidnieks nebija varejis atnemt Tilžu frontalos uzbrukumos un tadel 9. novembri meginaja vinu ielenkt, ienemot Denicevu un Eglites. Pedejie divi ciemi vairakkartigi pargaja no rokas roka, bet beidzot ienaidnieku ar praviem zaudejumiem atsita, atnemot tam 2 ložmetejus un 33 gusteknus.