LATVIEŠU DZIESMAS

 

Dievs Svēti Latvija  
Rudens Naktī (Tālis Matīss 1973)  
Senjorita (Tālis Matīss 1973)  
Stāv dzirnas zaļā ielejā (Tālis Matīss 1973)  
Nāc pie manis tuvāk (Tālis Matīss 1973)  
Pūt Vejiņi