Atpakaļ Saturs Uz Priekšu

      Vācu karaspēkam tuvojoties Rīgai, boļševiku terrors kļuva neaprakstāms.

      Paziņojumi ielās vēstīja par apcietināšanām. Kad vēlāk atvēra nošauto kapenes, izrādījās, ka starp nogalinātiem nebija neviena Žīda.

      No Liepājas atkāpdamies, boļševiki steigā vēl paguva izrēķināties ar saviem gūstekņiem.

      Aina Liepājas milicijas pagrabā.
      Aina Liepājas milicijas pagrabā. Visi trīs nošautie — vienas ģimenes piederīgie. To «moziegums» — viņu dzīvokļa priekšā atrasts balts drēbes gabaliņš. Nāves sprieduma motivējums: signalizēja vācu aviacijai.

Paziņojums

Vakar un šodien par kontrrevolucionāru darbību - diversijas aktu organizāciju, teroru, signalizāciju ienaidniekam u. t. t , arestētas vairākas personas, starp tam: LŪKINS Miervaldis Jāņa d., RAINICS Nikolajs Georga d., NEIBERGS Heinrichs Jāņa d., KUZŅECOVS Matvejs Nikolaj a d . , KAGANS Jāzeps Abrāma d., ČUIBE Arnolds Jāņa d. un citi.
Visiem arestētiem piespriests nāves sods nošaujot, un spriedums izpildīts.
Tā rīkosies ar katru, kas kaut kādā veidā mēģinās atbalstīt ienaidnieku un nodot savu Dzimteni
Uzaicinu Rīgas pilsētas darba ļaudis būt palīdzīgiem naidīgo elementu atklāšanā.Rīgas garnizona priekšnieks
ģenerālleitinants SAFRONOVS..

1941. gada 27. jūnija.

90


    Līķu kaudze kādā Liepāj s milicijas pagraba telpā, kurā vispirms iemesta rokas granāta, pēc tam dzīvi palikušie nošauti.

91


Vēlreiz Liepājas milicijas pagrabs.
Upuri Daugavpilī.


Arī Valmieru piemeklēja tas pats liktenis.

92
Atpakaļ Saturs Uz Priekšu