Atpakaļ Saturs Uz Priekšu

Uzņēmuma vadītājs žīds paskaidro latviešu strādniekiem grafika un plāna «lielo nozīmi» Sarkanais stūrītis kādā Rīgas uzņēmumā

     Fabriku un uzņēmumu sienas greznoja daudziem nesaprotami grafiki un plāni. Latviešu strādnieks strādāja, žīds — uzņēmuma direktors sekoja, lai tas veiktu normu. Kad pēc darba apnikušo un pārpūlējušos strādnieku pēc visiem propogandas priekšstatiem aicināja... sarkanais stūrītis, dabiski, ka tur neviens negāja. Šī Staļina un partijas slavināšanas vieta kļuva kodīgu piezīmju objekts un neskaitāmu anekdošu raisītāja.

    tā pat kā sienas avīze, kuras sastādīšana prasīja daudz laika un pūļu, bet ko lasīja tikai žīdu cenzors. Sienas avīzes uzdevums bija veicināt šķelšanos un nodevību - žīdu un boļševiku varas visdrošāko balstu, jo avīze deva tiesības atklāti un asi nosodīt «nevēlamās parādības un personas» fabrikā, uzņēmumā vai mācības iestādē. Bija ļaudis, kas to izmantoja.

Raksturīga bolševiku sienas avīze.

41


    Jau ar pirma jām sava iebrukuma dienām boļševiki atklāja padomju «kultūras augstu- mus» un vispārējos vilcienos lika nojaust, kurp tā tiks virzīta arī šeit — latvju, «kulturāli atpalikušajā» zemē. Latviešu dzīvē pamazām iepludināja jaunās krievu kultūras paņēmienus...

     Augšā un apakšā: Sarkanās armijas publiskie sarīkojumi Rīgas dārzos. Nevienas citas armijas karavīru cieņa neatļautu tiem šos «kultūrālos» lēcienus. Vidū — kāda lauku sarīkojuma programmas izpildītāju grupa.

42


     Apliecinādami draudzību padomju tautām, par latviešu rakstniecības diženajiem izsludinātie Andrejs Upītis, Vilis Lācis un Jānis Niedre ietērpās tadžikstaniešu rīta svārkos. Tas bija dienās, kad aizveda trimdā tūkstošiem latviešu labāko dēlu un meitu.

     Šīs jaunās «kultūras» vadītāji, protams, bija žīdi, piem., skolu pārvaldes priekšnieki Bergmanis un priekšgājējs Grašmanis.

Cik dziļi žīdisms bija uzsēdies latviešu dzīvei, liecina tas, ka pat sporta vadītāji gandrīz visi bija žīdi.

Žīdu sportisti kādā boļševiku laika sarīkojumā.

43


     Lūk boļševiku īstās kultūras liecinieki: Latgales atbrīvošanas piemineklis (tēlnieka K. Jansona) Rēzeknē tā atklāšanas brīdī un —pēc boļševiku ienākšanas.

     Kāda skolas priekšnieka ziņojums. Kurp boļševisms veda mūsu jaunatni, latviešu tautas vienīgo, dziļo nākotnes cerību?

44
Atpakaļ Saturs Uz Priekšu