Atpakaļ Saturs Uz Priekšu

UZ IELĀM!

UZ IELĀM!

UZ IELĀM!
MANIFESTĀCIJAS!

MANIFESTĀCIJAS!

MANIFESTĀCIJAS!

     

Tāds bija boļševiku varas laika raksturīgais vaibsts. Izkliegtiem lozungiem, boļševiku maršiem, tūkstošu kāju soļiem nācās paust prieku tās dienas kad piedzima proletariāta diktatūra, kas solīja paradīzi zemes virsū. Istenībā šiem maršiem, lozungiem un soļiem vajadzēja pārkliegt boļševiku sagandētās, drupās grūstošās cilvēcīgās dzīves dārdus, samīt boļševiku melus un brēcošo apsūdzību šai dienai, kas atnesa elli pasaulē.

27


Darba piedāvājumu sludinājumi.
Darba gribētāju rindas pieDarba p?rvaldes Rīgā  

 

Ziemā visu zemi pārsteidza jauns aģitācijas paņēmiens:

Laikrakstu sludinājumi aicināja ļaudis uz darba pārvaldi pieteikties neskaitāmās brīvās vai jaunradītās vietās. Kad bezdarbnieki garās rindās ieradās pārvaldē, tā par šādu darba roku pieprasījumu nezināja gluži neko...

28
Atpakaļ Saturs Uz Priekšu